Một cuốn từ điển

Một cuốn từ điển

Hôm nay, khi đang đọc một truyện ngắn của O.Henry trên một trang web chuyên về văn học Mỹ, tôi bắt gặp một từ mới rất khó nhằn. Tôi nhận ra đây là từ xương sống của câu, và nếu tôi không biết được nghĩa của từ này, tôi không thể hiểu được nghĩa cả [...]

Đen và trắng

Đen và trắng

Vào một ngày tháng 4 gió lạnh hơn một năm trước, tôi đến thăm bảo tàng The Beatles (The Beatles Story) tại thành phố Liverpool. Quả không quá lời khi nói rằng, nếu thiếu đi The Beatles Story, Liverpool sẽ mất đi một nửa vẻ hấp dẫn và sôi động của nó. Ngày tôi đến [...]

1 7 8 9 10 11