Những câu hỏi liên quan đến viết và xuất bản nghiên cứu ở các tạp chí khoa học uy tín

Những câu hỏi liên quan đến viết và xuất bản nghiên cứu ở các tạp chí khoa học uy tín

Đầu tháng 3/2023, tôi và Dr. Sin Yee Koh- một đồng nghiệp của tôi ở trường đại học Brunei Darussalam- đã tổ chức một hội thảo trực tuyến về viết và xuất bản nghiên cứu khoa học cho những học giả trẻ nghiên cứu về Đông Nam Á. Chúng tôi nhận được hơn 70 đơn [...]