Học tiến sĩ muộn: Những ưu và nhược điểm

Học tiến sĩ muộn: Những ưu và nhược điểm

Thỉnh thoảng, tôi nhận được các câu hỏi liên quan đến thời điểm nên học tiến sĩ. Khi dạo qua một số diễn đàn học thuật, tôi cũng đọc được nhiều câu hỏi như, “mình đã gần 30 tuổi rồi, mình có nên học tiến sĩ không?”, “có phải mình đã quá già để theo [...]