Thành lập kênh Youtube mới và những thay đổi về nội dung trên blog

Thành lập kênh Youtube mới và những thay đổi về nội dung trên blog

  Năm 2017, tôi quyết định mở trang blog Sunflowerfields, ngay trước khi sang Mỹ làm tiến sĩ tại bang Arizona, Mỹ. Tôi bắt đầu hành trình đến với nước Mỹ khi vừa bước sang tuổi 30. Suốt mười năm, từ năm 20 tuổi đến năm 30 tuổi, tôi miết mải đi tìm câu trả [...]